Gentleman ví, jak se chovat k dámě

Pravý gentleman ví, jak se chovat k dámě

Existují pravidla, která by měla být pro gentlemany samozřejmostí. Především jsou to pravidla chování k ženám ve společnosti, dopravě, restauraci i na ulici. To ovšem neznamená, že v soukromí se můžete k ženě chovat jako neadrtálec. I v domácím prostředí byste měli dodržovat základní pravidla slušného chování. Pojďme si tedy zopakovat ta nejzásadnější, ať se nedopustíte nějakého faux-pas.

Pohyb na ulici

Pokud doprovázíte dámu, vždy si hlídejte, že jde po vnitřní straně chodníku a vy jste blíže k vozovce. Tento zvyk vychází z doby, kdy dámy nosily nákladné róby, a kanalizace nebyla samozřejmostí. Pánové tak bránili potřísnění dámských šatů vlastním dlouhým kabátem. Dnes už sice nebezpečí kontaminace nehrozí, nicméně toto uspořádání je pro dámu jistě příjemnější. Při chůzi po cestě, která je místy rozbitá, vybíráte si automaticky tu horší stranu, i když to znamená, že nebudete mít dámu po pravici.

Chůze do schodů

Když doprovázíte dámu do schodů, choďte za ní, abyste ji mohli zachytit, kdyby padala. Nechoďte však těsně za ní, to by mohla pokládat za obtěžování. Za dámou v kratší sukni z obdobného důvodu nechoďte ani příliš daleko.

Otevírání dveří

Gentleman vždy otevírá dámě dveře. Ale pozor! Do vchodových dveří u restaurace či baru vchází jako první, kvůli bezpečnosti. I toto pravidlo vychází z praktického základu, kdyby uvnitř probíhala rvačka, ránu utržíte vy. Dveře však otevírejte nejen dámě, ale všem, kdo jde za vámi.

V restauraci

Po příchodu do restaurace nejprve pomozte dámě z kabátu a následně ji usaďte ke stolu. Pokud vás přichází víc, počkejte, až se usadí všechny dámy, teprve poté se posaďte sami. Pamatujte si, že dáma by měla vždy sedět čelem do prostoru, vy naopak zády. Při odchodu opět pomozte dámě do kabátu.

V dopravních prostředcích

Přenechání sedadla v dopravním prostředku se snad ani nemusíme zmiňovat, to je naprostou samozřejmostí. Neplatí to však jen pro dámy, ale i pro starší osoby, nemocné a děti.

Pomoc s taškami

Při nákupech pomáhejte s taškami bez vyzvání, nabídněte pomoc s těžkým batohem či cestovní taškou. Jediné, co byste dámě opravdu nosit neměli, je její kabelka, tu maximálně podržte, pokud potřebuje mít volné ruce.

Doprovod

Doprovázet dámu k domu je jednou ze základních povinností každého gentlemana. Bezpečnost vaší partnerky by zkrátka měla být na prvním místě a nezáleží na tom, jak daleko si kvůli tomu zajdete.

Cestou může být dámě chladno, nabídněte jí sako či kabát. Když prší, je vaší povinností přidržet nad dámou deštník do té doby, než se schová do sucha nebo přestane pršet.

Doma

Správný gentleman se nestydí pomáhat v domácnosti. Nenechá svou partnerku dělat náročné práce. Není pro něj problém uvařit večeři nebo si vyžehlit košile. Nabídněte svou pomoc při věšení záclon nebo při generálním úklidu, vaše partnerka pomoc jistě ocení.

Respekt k ženám

Chovejte se k ženám vždy s respektem. Věnujte pozornost tomu, co říká, jejím názorům a nikdy ji neponižujte nebo se jí nevysmívejte. V žádném případě by vás nemělo napadnout, chovat se k dámě hrubě. Při rozhovoru volte témata, která ji zajímají a nepovyšujte se nad ni.

Možná jsou některá gentlemanská pravidla založena na zvycích z doby dávno minulé, ale buďte si jisti, že fungují dodnes. Doba se sice změnila, ale některé hodnoty stále zůstávají. Zkuste někdy jen tak neznámé dámě podržet dveře nebo ji pustit na sedadlo v tramvaji či autobuse a pozorujte její reakci, vsadíme se, že se bude usmívat.

 

gentleman and lady 1 mensi